Categories
Thúy Nga Paris By Night
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SIDE A: Phần Mở Đầu Đời Em Như Cát Khô Con Gái Bây Giờ Mưa Hồng Xe Đạp Ơi Đừng Lừa Dối Nhau Tâm Sự Gửi Về Đâu Mưa Trên Phố Huế Đóa Hoa Đôi Biết Đâu Tìm Tóc Em Đuôi Gà

SIDE B:

Tàn Nỗi Mong Chờ Đêm Vắng Anh Tình Yêu Tân Thế Kỷ Cafe Một Mình Ai Nhớ Chăng Ai Nghi Ngờ Chị Tôi Lạnh Trọn Đêm Mưa Mùa Thu Xa Em Chúc Mừng Thiên Kim Nguyễn Hưng Khánh Ly Thế Sơn Ý Lan Elvis Phương Hoàng Lan Trúc Linh – Trúc Lam Phương Dung Thế Sơn Như Quỳnh Lưu Bích Don Hồ Nguyễn Hưng – Bảo Ngọc Hương Lan Thế Sơn – Mỹ Huyền Thùy Dương Hoài Nam Ái Vân – Elvis Phương Bảo Hân – Phương Vy – Thiên Kim – Mỹ Huyền – Trúc Lam – Trúc Linh – Như Quỳnh – Lynda Trang Đài – Hoàng Lan –

Bảo Ngọc – Châu Ngọc