Categories
Thúy Nga Paris By Night

VIDEO PARIS BY NIGHT 33

Copyrighted ©1992-1998 by Thuy Nga Designed and Maintained by ©1997-1998 by Infini Marketing Company All Rights Reserved

Categories
Thúy Nga Paris By Night

VIDEO MUA XUAN NAO TA VE

Copyrighted ©1992-1998 by Thuy Nga Designed and Maintained by ©1997-1998 by Infini Marketing Company All Rights Reserved

Categories
Thúy Nga Paris By Night

VIDEO PARIS BY NIGHT SPECIAL

Catalog No.: TN-VIDEO028   Title: PARIS BY NIGHT SPECIAL  


Copyrighted ©1991-1998 by Thuy Nga Designed and Maintained by ©1997-1998 by Infini Marketing Company All Rights Reserved

Categories
Thúy Nga Paris By Night

VIDEO NUOC NON NGAN DAM RA DI

Catalog No.: TN-VIDEO016   Title: NUOC NON NGAN DAM RA DI  


Copyrighted ©1988-1998 by Thuy Nga Designed and Maintained by ©1997-1998 by Infini Marketing Company All Rights Reserved

Categories
Thúy Nga Paris By Night

VIDEO GIOT NUOC MAT CHO VIET NAM

Catalog No.: TN-VIDEO013   Title: GIOT NUOC MAT CHO VIET NAM  


Copyrighted ©1988-1998 by Thuy Nga Designed and Maintained by ©1997-1998 by Infini Marketing Company All Rights Reserved

Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD202:Hon Buom Mo Tien – Hoang Lan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Chuy®n Tình H°n Bß¾m M½ Tiên Ch¡c Không Bao Gi¶ Tråm Mªn Ngàn Thß½ng Ъm Gi÷t S¥u R½i Chuy®n Tình Không Dî Vãng Nàng Tiên Næ V« Ðâu Sau Mµt Cuµc Tình Chuyªn Xe Lam Chi«u Sông Quê 3

Xa R°i HÕnh Phúc Gian Nan

Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD200:Chung Ta Di Mang Theo Que Huong 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gánh Lúa Đà Lạt Hoàng Hôn Lý Con Sáo Bạc Liêu Tình Quê Hương Hà Tiên Còn Chút Gì Để Nhớ Kiếp Tha Hương Người Đi Tản Buồn Bèo Dạt Mây Trôi

Liên khúc Móng Chuồn Chuồn

Nguyễn Hưng – Như Quỳnh Hoàng Lan Phi Nhung Thế Sơn Mỹ Huyền Anh Dũng Mạnh Đình Ngọc Minh Kiều Hưng Thế Sơn – Mỹ Huyền

Hoàng Lan

Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD199:Chung Ta Di Mang Theo Que Huong 1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Việt Nam Minh Châu Trời Đông Những Nẻo Đường Việt Nam Về Mái Nhà Xưa Hướng Về Hà Nội Ôi Quê Nhà Thương Về Miền Trung Đêm Nhớ Về Sàigòn Nhớ Về Hội Lim Nha Trang Ngày Về

Rừng Lạng Sơn

Hợp Ca Như Quỳnh – Mạnh ĐìnhThế Sơn – Mỹ Huyền Lưu Bích Khánh Ly Nguyễn Hưng Như Quỳnh Don Hồ Ái Vân Thiên Kim

Elvis Phương

Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD196:Tinh Yeu Vo Canh – Nhu Quynh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tình Yêu Vỗ Cánh Câu Lạc Bộ Làm Quen Thành Phố Sương Mù Niềm Vui Không Trọn Vẹn Chuyến Đi Về Sáng Mùa Đông Thương Nhớ Cho Vừa Lòng Anh Chiều Cuối Tuần Người Yêu Dấu

Tàn Nỗi Mong Chờ

Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD194:Ly Con Sao Bac Lieu – Phi Nhung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lý Con Sáo Bạc Liêu Phản Bội Lần Đầu Nói Dối

Đường Tình Đôi Ngã ….hát với Thế Sơn

Tội Tình Sao Muốn Giết Người Yêu

Rồi Ngày Mai Xa Nhau ….hát với Thế Sơn

Để Tóc Nàng Ngủ Yên Khổ Tâm

Người Em Xứ Bưởi