Categories
Thúy Nga Paris By Night

DVD013:THE BEST OF NHU QUYNH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Nỗi Buồn Câu Pha Chuyến Đi Về Sáng Chờ Người Chuyện Tình Người Tên Nữ Tên Thi Máu Nuộm Bãi Thượng Hải

song ca với Nguyễn Hưng

Tàn Nỗi Mong Chờ Tôi Vẫn Nhớ

song ca với Thế Sơn

Thương Về Miền Trung Múc Ánh Trăng Vàng

song ca với Thế Sơn

Chung Mộng Chuyện Lứa Đôi

song ca với Don Hồ

Các Anh Về Vòng Tay Giữ Trọn Ân Tình Bọt Biển

song ca với Thế Sơn

Vào Hạ Tình Yêu Vỗ Cánh

song ca với Mạnh Đình

Đường Xưa Lối Cũ