Categories
Thúy Nga Paris By Night

KARAOKE DVD005:LAM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Liên Khúc Hát Cho Ngày Hôm Qua
Elvis Phương – Duy Quang – Tuấn Ngọc – Anh Khoa Trăng Sáng Vườn Chè

Ái Vân

Mưa Trên Biển Vắng

Dalena

Chiếc Áo Bà Ba

Hương Lan

Dư Âm

Elvis Phương

Yêu

Mỹ Lan

Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi

Anh Khoa

Chuyện Tìmh Ngưu Lang – Chức Nữ

Quang Bình – Trang Thanh Lan

Cho Lần Cuối

Tuấn Ngọc – Thái Thảo

Liên Khúc Lạnh Trọn Đêm Mưa

Ngọc Huệ – Don Hồ – Hằng Nga
Duy Hạnh – Lilian – Huỳnh Thi – Dalena

Đôi Ngã Chia Ly

Phi Khanh

Lâu Đài Tình Ái

Hương Lan – Thái Châu

Yêu và Mơ

Ý Lan

Thiên Duyên Tiền Định

Quang Bình – Trang Thanh Lan

Lầm

Nguyễn Hưng

Anh Về Với Em

Anh Khoa – Phương Hồng Quế

Just Walk Away

Henry Chúc

Hạnh Phút Bất Chợt

Ngọc Thúy

Tát Nước Đầu Đình

Elvis Phương – Ái Vân

Chuyện Hợp Tan

Hương Lan