Categories
Thúy Nga Paris By Night

KARAOKE DVD006:TUOI XA NGUOI

Tình Trong Dĩ Vãng
Phi Khanh Em Đi Trên Cỏ Non

Hương Lan

Liên Khúc Không

Duy Quang – Thái Châu – Elvis Phương

Tuổi Xa Người

Ý Lan

Lòng Mẹ

Dalena

My Dream Girl

Don Hồ

Tàu Về Quê Hương

Quang Bình – Trang Thanh Lan

Tình Em Trao Anh

Ngọc Thúy

Phút Cuối

Anh Khoa

Cô Đơn

Phi Khanh

Bài Thánh Ca Buồn

Elvis Phương

Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh

Ái Vân

Liên Khúc Đưa Nhau Vào Cõi Ân Tình

Dalena – DuyHạnh – Phương Khanh – Lilian
Ngọc Huệ – Don Hồ – Ý Nhi – Lynda Trang Đài

Đừng Nói Xa Nhau

Hương Lan – Thái Châu

Kể Chuyện Trong Đêm

Anh Khoa – Phương Hồng Quế

Duyên Tình

Hương Lan

Niềm Đau Giã Từ

Jenny Loan

Đêm Nguyện Cầu

Nguyễn Hưng

Giăng Câu

Elvis Phương – Hương Lan
Quang Bình – Trang Thanh Lan

Ngày Tân Hôn

Anh Khoa – Dalena