Categories
Thúy Nga Paris By Night

KARAOKE DVD007:BOT BIEN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Không 2
Tommy Ngô – Bảo Hân – Lynda Từ Giã Thơ Ngây

Hoàng Lan

Chờ Ngiười

Như Quỳnh

Thúy Đã Đi Rồi

Nguyễn Hưng

Mơ Làm Cánh Chim

Bảo Hân

Chuyện Tình Lá Diêu Bông

Ái Vân

Nỗi Lòng

Bích Chiêu

Liên khúc Đêm Đô Thị

Thiên Kim – Lây Minh – Khánh Hoàng

Ánh Đèn Màu

Ý Lan

Bọt Biển

Như Quỳnh – Thế Sơn

Vực Sâu Hạnh Phúc

Don Hồ

Cám Ơn Người Tình

Thanh Hà

Kiếp Cầm Ca

Mỹ Huyền

Hương Xưa

Hoài Nam

Trái Tim Lầm Lỡ

Lưu Bích

Mộng Ban Đầu

Họa Mi

Còn Mãi Thương Yêu

Đức Huy – Thảo Mi

Tu Là Cõi Phúc, Tình Là Dây Oan

Ái Vân – Thái Châu – Trang Thanh Lan
Mỹ Huyền – Hoàng Bích

Lãng Du

Nguyễn Hưng – Kỳ Duyên

Ngày Vui Qua Mau

Thế Sơn