Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 02

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Liên khúcHát Cho Ngày Hôm Qua Trăng Sáng Vườn Chè Mưa Trên Biển Vắng Chiếc Áo Bà Ba Dư Âm Yêu Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa Chuyện Tình Ngưu Lang Chức Nữ Cho Lần Cuối Liên khúc ạnh Trọn Đêm Mưa Đôi Ngã Chia Ly Lâu Đài Tình Ái Yêu Và Mơ Thiên Duyên Tiền Định Lầm Anh Về Với Em Just Walk Away Hạnh Phúc Bất Chợt Tát Nước Đầu Đình Chuyện Hợp Tan Elvis Phương – Duy QuangTuấn Ngọc – Anh Khoa Ái Vân Dalena Hương Lan Elvis Phương Mỹ Lan Anh Khoa Quang Bình – Trang Thanh Lan Tuấn Ngọc – Thái Thảo Ngọc Huệ – Don Hồ – HằngNgaDuy Hạnh – LilianHuỳnh Thi – Dalena Phi Khanh Hương Lan – Thái Châu Ý Lan Quang Bình – Trang Thanh Lan Nguyễn Hưng Anh Khoa – Phương Hồng Quế Henry Chúc Ngọc Thúy Elvis Phương – Ái Vân Hương Lan