Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Phần Mở Đầu Say Sang Ngang ĐườngĐi Trọn Kiếp Hoàng Hôn Màu Tím Tôi Yêu Em Lời Tình Buồn Ngựa Phi Đường Xa Thuyền Hoa Cô Bé Dỗi Hờn Xóm Đêm Hết Đêm Nay, Mai Sẽ Hay Lệ Đá Nỗi Lòng Người Đi Giọt Sầu Trinh Nữ Rồi Mai Tôi Đưa Em Cơn Mưa Trong Đời Giã Từ Đêm Mưa Tình Lỡ Trò Chơi Kiếp Sau Nguyễn Hưng Dalena Thế Sơn Hương Lan Thái Châu Thanh Hà Thế Sơn – Nguyễn Hưng – Chí Tài Ái Vân – Nguyễn Hưng Bảo Hân Duy Quang – Chí Tài – Thế Sơn Don Hồ Dalena Thái Châu Phương Loan Tuấn Ngọc Ngọc Lan Anh Khoa Jenny Loan Thế Sơn – Bảo Hân Ái Vân