Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 11

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Phần Mở Đầu Hoang Vắng Kẻ Yêu Thầm Những Vòng Tay Xuôi Mái Tóc Dạ Hương Chiếc Lá Mùa Đông Tình Lỡ Trăm Năm Giọt Cà Phê Giận Mà Thương Xin Vẫy Tay Chào Giàn Thiên Lý Đã Qua Cần Thiết Hoa Mười Giờ Ru Em Nửa Hồn Thương Đau Nhớ Về Em Người Đẹp Trong Tranh Điên Trên Da Tình Yêu Giấc Mơ Không Đến Hai Lần Chiếc Lá Mùa Đông Bảo Hân – Châu Ngọc – Thanh Hà Mỹ Huyền Thế Sơn Ý Lan Nguyễn Hưng Ái Vân – Nguyễn Hưng Don Hồ Hương Lan Thế Sơn Thanh Lan Thanh Hà Hoàng Lan Don Hồ Họa Mi Nguyễn Hưng Ái Vân – Thế Sơn Nguyễn Hưng Lê Uyên Phương Thế Sơn Bảo Hân