Categories
Thúy Nga Paris By Night

THUYNGA.NET – KARAOKE LASER 13

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Phần Mở Đầu Mây Lang Thang Qua Cơn Mê Đêm Vũ Trường Sầu Đông Người Đi Qua Đời Tôi Summer Kisses Winter Tears Bóng Chiều Xưa Tiếng Hát Với Cung Đàn Suối Tóc Trước Lầu Ngưng Bích Em Cứ Hẹn Chuyện Tình Yêu Lệ Tình Buồn Đồi Thông Hai Mộ Liên khúc Lời Yêu Thương Gọi Người Xa Vời Triệu Đóa Hoa Hồng Trả Lại Em Yêu – Kỷ Vật Cho Em Cuộc Tình Lỡ Stand By Me Thanh Hà Hoàng Lan Mỹ Huyền Nguyễn Hưng Thanh Hà Philip Huy Họa Mi Duy Quang – Elvis PhươngÁi Vân – Phi Khanh Châu Hà Thái Châu – Ái Vân – Ngọc Anh Hoài Nam Nguyễn Hưng – Kỳ Duyên Thế Sơn Hương Lan Chí Tài- Phương Loan Don Hồ Ái Vân Thanh Lan – Joseph Hiếu Don Hồ – Ngọc Huệ Bảo Hân – Châu Ngọc – Lynda Trang Đài Don Hồ – Long Hồ

Philip Huy – Tommy Ngô