Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD179:THIEN KIM: BIET LAM SAO THOI NHO

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Đời Em Như Cát Khô Sao Không Đến Bên Em Bài Hát Ru Anh Giọt Sương Trên Mí Mắt Tiếng Yêu Dại Khờ Tình Yêu Cho Đến Mai Sau Tình Đến Rồi Đi Biết Làm Sao Thôi Nhớ Mộng Du Hè Sang