Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD185:Bao Han-Thien Kim-Chau Ngoc-Phuong Vy – Khi Co Chang

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lady Marmelade Nụ Cười Trong Bóng Mờ Cầu Xin Suốt Đời Bình Yên Khi Có Chàng I Could Fall In Love Lẻ Loi Có Phải Là Yêu Power of Love Thà Là Hạt Mưa Bay TìnhTuyệt Diệu Phương Vy – Châu Ngọc Thiên Kim Bảo Hân Châu Ngọc Phương Vy Thiên Kim Châu Ngọc Bảo Hân Thiên Kim Bảo Hân – Châu Ngọc