Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD189:LUU BICH: DEM VANG ANH

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Đêm Vắng Anh Niềm Đau Của Cát Giã Từ Dĩ Vãng Tình Đời Ca Sĩ Trái Tim Không Ngủ Yên Em Sẽ Cố Quên Nếu … Anh Thì Không Người Con Gái Tình Vẫn Chưa Nguôi Bonus: Đừng Nói Yêu Em Bonus: Tình Đời Ca Sĩ Lưu Bích Lưu Bích Lưu Bích Lưu Bích Lưu Bích – Tuấn Ngọc Lưu Bích Lưu Bích Lưu Bích Lưu Bích Lưu Bích – Maurice Đạt Lưu Bích Lưu Bích