Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD194:Ly Con Sao Bac Lieu – Phi Nhung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lý Con Sáo Bạc Liêu Phản Bội Lần Đầu Nói Dối

Đường Tình Đôi Ngã ….hát với Thế Sơn

Tội Tình Sao Muốn Giết Người Yêu

Rồi Ngày Mai Xa Nhau ….hát với Thế Sơn

Để Tóc Nàng Ngủ Yên Khổ Tâm

Người Em Xứ Bưởi