Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD194:PHI NHUNG:LY CON SAO BAC LIEU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Lý Con Sáo Bạc Liêu Phản Bội Lần Đầu Nói Dối Đường Tình Đôi Ngã Tội Tình Sao Muốn Giết Người Yêu Rồi Ngày Mai Xa Nhau Để Tóc Nàng Ngủ Yên Khổ Tâm Người Em Xứ Bưởi Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung – Thế Sơn Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung – Thế Sơn Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung