Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD197:Hay Cho Toi – Nguyen Hung

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Hãy Cho Tôi Xe Hoa Một Chiếc Vì Người Bỏ Tôi Đời Tôi Là Của Tôi Mơ Thấy Em Về Chuyện Người Đàn Bà Ngàn Năm Trước Lung Linh Hạt Mưa Đừng Nói Yêu Anh Tình Ta Trao Người

Tình Không Đổi Thay