Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD205:THE BEST OF LYNDA & TOMMY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hãy Để Mưa Rơi Chiều Xuân Japanese Girl Space Invaders She’s Not There You’re So Vain I’m Too Sexy Woman In Love Hào Hoa Liên khúc Túc Lều Lý Tưởng Holiday Năm 2000 Tommy Ngô Lynda Trang Đài Tommy Ngô Lynda Trang Đài – Tommy Ngô Tommy Ngô Lynda Trang Đài Tommy Ngô Lynda Trang Đài Lynda Trang Đài Lynda Trang Đài – Tommy Ngô Lynda Trang Đài Lynda Trang Đài – Tommy Ngô