Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD207:WE LIKE TO PARTY-VOL 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. We Like To Party Tình Buồn Trong Mưa Space Invaders Chuyện Tình Buồn Khúc Hát Samba Chỉ Yêu Mình Anh She’s Not There Vẫn Biết Yêu Anh Kẻ Bịp Bợm Đáng Yêu Lay All Your Love On Me Bảo Hân Thế Sơn Lynda Trang Đài – Tommy Ngô Như Quỳnh Nguyễn Hưng Loan Châu Tommy Ngô Thiên Kim Lay Minh Phương Vy – Hoàng Ly