Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD210:BAO HAN-LAY MINH:GIOT SUONG TREN MI MAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Giọt Sương Trên Mí Mắt Thi Sĩ Dưới Vầng Trăng Kiếp Ve Sầu Hãy Nói Lời Yêu Anh Kẻ Bịp Bợm Đáng Yêu Hãy Để Mưa Rơi Yêu Thương Nồng Thắm Tình Nồng Chưa Nguôi Dấu Yêu Tình Nồng Em Về Tinh Khôi Lay Minh – Bảo Hân Bảo Hân Lay Minh Bảo Hân Lay Minh Lay Minh – Bảo Hân Bảo Hân Lay Minh Bảo Hân Lay Minh