Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD215:MY HUYEN:TAN NUA VANG TRANG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tình Nhỏ Mau Quên Hồn Trinh Nữ Ngày Xưa Lên Năm Lên Ba Tâm Sự Ngày Chủ Nhật Tan Nửa Vầng Trăng Tay Trắng Tay Đen Cánh Hoa Thời Loạn Phận Gái Nhà Nghèo Chuyện Tình Đầu

Mình Chẳng Nợ Nhau

song ca với Thế Sơn song ca với Tuấn Hùng