Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD221:NHAC TRE TOP HITS 4: THIEN DUONG LA DAY

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Thiên Đường Là Đây Trả Nợ Tình Xa Hai Khía Cạnh Tình Yêu Only You Căn Nhà Trong Ánh Bình Minh Hãy Sống Như Mọi Người Biết Nói Làm Sao I Love Who Búp Bê Không Tình Yêu

Stand By Me

Lynda Trang Đài – Bảo Hân Trúc Lam – Trúc Linh – Loan Châu Lưu Bích – Nguyễn Hưng Lay Minh – Thiên Kim Don Hồ Ngọc Ánh Lynda Trang Đài – Bảo Hân Tuấn Ngọc – Thúy Anh Tommy Ngô Trúc Lam – Trúc Linh

Henry Chúc