Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD224:THO NHAC GIAO DUYEN 2

1. 2. 3. 4. 5. 6. thơ: Tiếng Thu nhạc: Thu Quyến Rũ thơ: Áo Lụa Hà Đông nhạc: Áo Lụa Hà Đông thơ: Tình Tự Dưới Hoa nhạc: Khi Mình Xa Nhau thơ: Cần Thiết nhạc: Cần Thiết thơ: Ngậm Ngùi nhạc: Ngậm Ngùi thơ: Tương Tư Chiều

nhạc: Nắng Paris Nắng Sàigòn

Hồng Vân Phi Khanh Hồng Vân Duy Trác Hồng Vân Như Quỳnh Hồng Vân Thanh Hà Hồng Vân Lệ Uyên Đoàn Yên Linh

Trần Đức