Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD228: NHU QUYNH:LY BONG MAI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Màu Hoa Bí Hát Hội Trăng Rằm Nhớ Em Lý Bông Mai Hẹn Hò Đêm Trăng Lỡ Bước Sang Ngang Hoa Thương Nhớ Ai Hãy Nói Lời Yêu Anh Tiền Và Lá Buồn Như Phượng Cô Tấm Ngày Nay Như Quỳnh Như Quỳnh Như Quỳnh Như Quỳnh – Mạnh Đình Như Quỳnh Như Quỳnh Như Quỳnh Như Quỳnh – Mạnh Đình Như Quỳnh – Mạnh Đình Như Quỳnh – Bảo Hân

Loan Châu – Châu Ngọc