Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD235: TOP HITS 5 – TRAI TIM HOANG DUONG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Trái Tim Hoang Đường Nụ Hôn Đầu Tiên Hạ Hồng Vu Vơ Tình Đầu Có Đôi Khi Dưới Ánh Nắng Mặt Trời Quên Chân Tình Một Thoáng Tình Ta Be Happy Châu Ngọc Lưu Bích Lynda – Tommy Lây Minh Thiên Kim Bảo Hân Lynda Thế Sơn Lây Minh – Mai Linh Tommy Ngô