Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD237: THIEN KIM-QUOC HUNG:VI SAO EM OI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Một Khúc Ca Xưa Em Muốn Tin Anh Hát Khúc Ô Lê Lá Thư Người Tình Xin Được Làm Người Tình Cuối Vì Sao Em Ơi ? Hãy Twist Cho Đêm Nay Chờ Anh Trong Mưa Hạnh Phúc Nơi Đâu Cánh Hoa Đã Tàn Thiên Kim – Quốc Hùng Thiên Kim Quốc Hùng Thiên Kim Quốc Hùng Thiên Kim – Quốc Hùng Quốc Hùng Thiên Kim Quốc Hùng Thiên Kim