Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD242: PHI NHUNG: CANH HOA RUNG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nỗi Buồn Chim Sáo Bến Tương Tư Cánh Hoa Rừng Đơn Lạnh

Tân Cổ: Đêm Cuối

Tâm Hồn Xao Động Người Mang Tâm Sự Đất Khách Quê Người Thương Em Lý Miệt Vườn

Tân Cổ: Con Gái Của Mẹ

Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung – Mạnh Quỳnh Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung Phi Nhung – Phượng Liên