Categories
Thúy Nga Paris By Night

TNCD243: NGUYEN HUNG: TRA HET CHO NGUOI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Trả Hết Cho Người Điệp Vụ Tình Yêu Hãy Thắp Ánh Sáng Bến Sông Tương Bài Ca Chưa Viết Hết Lời Lặng Lẽ Người Cùng Cảnh Ngộ Tình Phai Tâm Hồn Xao Động Tôi Ngàn Năm Đợi Trả Hết Cho Người (Slow Version)